Osuszanie budynków

Wykonywanie w murze przepony poziomej (metoda iniekcji)

Tak jak w przypadku systemu elektrofizycznego należy wykonać specjalistyczne badania muru aby określić jaki jest stopień wilgotności masowej muru w celu dobrania skutecznego preparatu iniekcyjnego. Technika wykonania polega na wykonaniu odwiertów poziomych w murze w celu wstrzyknięcia preparatu pod odpowiednim ciśnieniem. Aby iniekcja była skuteczna trzeba znać wilgotność masową muru ponieważ przy zbyt dużej wilgotności wykonana przepona nie będzie skuteczna. W takim przypadku trzeba mur podsuszyć.

Aby wykonać zabieg iniektowania należy wykonać rząd otworów w rozstawie 10-15cm na głębokość muru mniejszą o 8cm od jego całkowitej grubości. Przy iniekcji dwurzędowej otwory wykonujemy co 20 cm na mijankę i 8cm różnicy w wysokości między rzędami. Po wykonaniu otworów sprawdzamy ciśnienie w otworach czy nie ma wolnych przestrzeni. Jeżeli takie przestrzenie występują wówczas musimy je wypełnić specjalnym materiałem i powtórnie wiercimy otwory.

Jeżeli otwory mają już odpowiednią szczelność możemy przystąpić do wykonywania przepony poziomej ( iniekcji ). Podczas iniektowania śledzimy ciśnienie na manometrach pompy, to nam daje informacje o szczelności i często o pełnym nasyceniu otworu. Najczęściej do wykonywania przepon iniekcyjnych stosuje się krzemiany, siloksany, silikony i żele akrylowe.

W ofercie pojawiły się również kremy iniekcyjne, które czasami stosujemy w miejscach trudno dostępnych, gdzie niewygodne jest stosowanie pompy. Stosowanie kremów jest proste i wykonuje się je przeważnie pistoletami do tego przystosowanymi. Kremy występują w kartuszach jak i pojemnikach.

Osuszanie kondensacyjne po zalaniach

Osuszanie kondensacyjne proponowane przez naszą firmę polega na wstawieniu specjalistycznych urządzeń, które powodują odbiór nadmiaru wilgoci z powierzchniowej warstwy murów i tynków jak i powietrza. Osuszanie takie stosujemy najczęściej po zalaniach w wyniku pęknięcia rury lub po powodziach. Razem z osuszaczami kondensacyjnymi wstawiamy wentylatory o dużej sile nadmuchu żeby proces osuszania był krótszy.

Osuszacze kondensacyjne działają w szerokim zakresie temperatur od 0 do +40 oC, najkorzystniejszy zakres temperatur to +20- +25oC. Wydajność osuszania jest większa jeżeli wilgotność i temperatura są większe. Osuszacze działają najefektywniej w przedziale 30-90% wilgotności względnej. Osuszacze kondensacyjne mają automatyczne odszranianie, które gwarantuje sprawne działanie przy niskich temperaturach. Podczas procesu osuszania okna i drzwi powinny być zamknięte. W osuszaczu wilgotne powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na parownik, tam jest oziębiane i następuje kondensacja pary wodnej. Po zalaniu niezwykle istotna jest szybka reakcja aby zapobiec rozwojowi pleśni, puchnięciu tynków gipsowych, zawilgacaniu murów i tynków tradycyjnych.

Zalety osuszania kondensacyjnego:

  • skrócenie czasu osuszania,
  • nieuciążliwy proces osuszania,
  • ograniczenie kosztów remontu,
  • zabezpieczenie murów i drewna przed rozwinięciem się pleśni,
  • technologia nieinwazyjna.
Mechaniczne lub pneumatyczne wciskanie blach nierdzewnych
W tym przypadku do muru ceglanego o niskiej lub średniej wytrzymałości mechanicznej wprowadza się na tzw. zakładkę nierdzewną blachę falistą lub fałdową o falach lub fałdach biegnących prostopadle do lica muru, dzięki czemu zwiększa się wytrzymałość blach na wyboczenie. Blachy nierdzewne wprowadza się za pomocą specjalistycznych pras lub urządzeń o działaniu udarowym. Grubość blach wynosi najczęściej 2mm.
Wykonywanie tynków renowacyjnych
tynki renowacyjne nakłada się na zawilgocone i zasolone ściany w celu lepszej hydrofobowości i zmianie miejsca krystalizacji szkodliwych soli budowlanych.
Osuszanie murów systemem elektrofizycznym
Po wykonaniu badań murów stwierdzamy czy można zamontować system elektrofizyczny do osuszania murów. System ten ma za zadanie odwrócić podciąganie kapilarne wilgoci z gruntu  za pomocą emisji słabego zmiennego pola elektromagnetycznego. System ten działa tylko przy kapilarnym podciąganiu wilgoci w murze. Po zamontowaniu systemu zostaje zatrzymany transport wilgoci w murze i zaczyna  się proces osuszania i wysychania. Jest to system nieinwazyjny który nie ingeruje w strukturę muru i nie wpływa na jego statykę.
Osuszanie mikrofalami
Sposób mikrofalowy służy głównie do szybkiego osuszania fragmentów ścian oraz stropów i posadzek. System ten polega na wykorzystaniu zjawiska przetworzenia energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego na energię cieplną w środowisku wilgotnym. Suszenie następuje po powierzchni przegrody. Przy użyciu tej techniki można dowolnie ograniczyć osuszany obszar. Osuszanie tym sposobem może być skuteczne w murach grubości do 2,5m. Technice mikrofalowego suszenia przegród towarzyszy sterylizujące oddziaływanie energii pola elektromagnetycznego na życie biologiczne istniejące wewnątrz i wokół przegrody.

   Tel/fax/ 46/831 10 63
  poczta@suchemury.pl

Suche Mury
96–126 Godzianów
ul. Tadeusza Kościuszki 92
Tel: 468 31 10 63
Fax: 468 31 10 63
NIP: 8361639845
REGON: 750760894