Osuszanie budynków

Wilgoć jest poważnym wrogiem każdego obiektu budowlanego. Z jednej strony sprzyja powstawaniu środowiska idealnego do rozwoju grzybów, pleśni i bakterii, które są odpowiedzialne za rozwój chorób i nasilanie się alergii. Z drugiej – destrukcyjnie wpływa na strukturę murów, w konsekwencji osłabiając konstrukcję budynku. Wilgotne środowisko utrzymujące się w dłuższym okresie znacznie skraca żywotność obiektu, a w skrajnych wypadkach może nawet prowadzić do jego zawalenia.

Z tych powodów osuszanie domów jest niezwykle ważne i powinno być przeprowadzane profesjonalnie, z gwarancją wysokiej skuteczności zastosowanych metod. Warto pamiętać, że koszt wykonania takiego zabiegu jest znikomy w stosunku do strat, jakie może przynieść długotrwałe oddziaływanie wilgoci.

Kiedy należy osuszyć budynek?

Osuszanie budynków jest zalecane zawsze wtedy, gdy pojawią się jakiekolwiek oznaki nagromadzenia wilgoci lub jego skutki. Nie zawsze wystarczy fizyczne sprawdzenie za pomocą dotyku, czy mury i podłogi są suche. Często wilgoć jest ukryta np. pod wykładziną podłogową czy w szczelinach dylatacyjnych. Oznakami, które powinny skłonić do podjęcia odpowiednich kroków i zlecić lub samodzielnie przeprowadzić osuszanie ścian z wilgoci są między innymi:

 • zapach stęchlizny w pomieszczeniach
 • uczucie ciężkiego, wilgotnego powietrza,
 • pojawienie się plam i przebarwień na ścianach czy suficie,
 • wykwity grzybów i pleśni,
 • łuszczenie się farby – wskazuje ono na nadmiar wilgoci jedynie w niektórych sytuacjach, gdyż może też być przyczyną niewłaściwego doboru środka malarskiego czy techniki jego nakładania. Niemniej jednak takie zjawisko powinno skłonić do sprawdzenia, czy poziom wilgoci nie przekroczył normy, zlecając fachowcom wykonanie odpowiednich pomiarów.

Osuszanie domu należy też przeprowadzić po zalaniu budynku na skutek awarii wodociągu, kanalizacji czy powodzi.

Przyczyny powstawania wilgoci

Pojawienie się grzyba lub pleśni na ścianach zwykle rodzi pytanie, jak doszło do takiej sytuacji i skąd w domu pojawiła się wilgoć. Odpowiedź na nie jest prosta – brak odpowiednich warunków do odprowadzania nadmiaru pary wodnej zawartej w powietrzu. Jest ona stałym składnikiem otoczenia, a zależnie od pogody czy warunków środowiskowych może w znacznym stopniu nasycać powietrze.

Okolicznościami sprzyjającymi gromadzeniu się wilgoci są intensywne i długotrwałe opady deszczu, a także źle zabezpieczone fundamenty domu ulokowanego na wilgotnym gruncie czy w pobliżu zbiorników wodnych. Do skraplania się pary wodnej może też przyczyniać się źle wykonana izolacja fundamentów lub ścian. Z drugiej strony do zawilgocenia mogą też przyczyniać się lokatorzy, np. intensywnie eksploatując pralnię ulokowaną w piwnicy budynku pozbawionej okien i wentylacji lub zakrywając kratki wentylacyjne w takich pomieszczeniach. Inne przyczyny, to np. zalanie w wyniku pęknięcia rury czy powodzi.

Wymienione powyżej okolicznością stanowią jedynie źródło pary wodnej. Jednak nie zawsze muszą przyczyniać się do gromadzenia wilgoci i rozwoju pleśni, w wyniku których jest konieczne osuszanie pomieszczeń. Rozwiązaniem jest odpowiednia, sprawnie działająca wentylacja. Szczególnie ważne jest zadbanie o nią w małych pomieszczeniach oraz w kuchniach i łazienkach czy pomieszczeniach gospodarczych, w których często występuje duże nagromadzenie pary wodnej. Wyjątkiem jest zalanie obiektu, po którym możliwie szybko trzeba przeprowadzić osuszanie murów.

Osuszanie ścian – rodzaje metod

Gdy w mieszkaniu, piwnicy lub innych pomieszczeniach pojawią się oznaki nadmiernego zawilgocenia, należy podjąć decyzję, kiedy i jak osuszyć ściany z wilgoci. Najlepiej podjąć odpowiednie kroki najszybciej jak to możliwe, gdyż odwlekanie działania spowoduje eskalację problemu i narazi na większe koszty jego usuwania. Osuszanie budynków można przeprowadzić jedną z wielu metod – inwazyjnych lub nieinwazyjnych.

Nieinwazyjne metody osuszania

Ogólnie wszystkie metody nieinwazyjne można scharakteryzować jako takie, podczas stosowania których oddziałuje się na ściany bez kontaktu z nimi – z wnętrza pomieszczeń. Do tego celu są wykorzystywane różne urządzenia, których podstawowym zadaniem jest podnoszenie temperatury otoczenia wymuszające emisję pary wodnej ukrytej w ścianach. Usuwanie wilgoci ze ścian odbywa się z wykorzystaniem jednej z pięciu metod.

 1. Osuszanie kondensacyjne ­– podczas stosowania tej metody wykorzystuje się zjawisko kondensacji, czyli skraplania pary wodnej, jaka znajduje się w powietrzu. Do tego celu wykorzystuje się specjalne urządzenie, które – za pomocą wentylatora – wsysa wilgotne powietrze z otoczenia, skrapla parę wodną i wyrzuca na zewnątrz suche powietrze. Skroplona wilgoć może być gromadzona w zbiorniku lub odprowadzana do kanalizacji.
 2. Osuszanie mikrofalowe – osuszanie mieszkań tą metodą polega na wykorzystaniu mikrofal, które – podobnie jak w kuchence mikrofalowej – podgrzewają wodę zgromadzoną w ścianach i powodują zmianę jej stanu skupienia w gazową. Para wodna jest odprowadzana przez system wentylacji, który musi być w pełni sprawny i odpowiednio wydajny. Zaletą tej metody jest możliwość usuwania wilgoci z najgłębszych zakamarków i struktury murów. Niestety mikrofalowe osuszanie ścian jest też jedną z najdroższych metod.
 3. Osuszanie absorpcyjne – jest to metoda pokrewna osuszaniu kondensacyjnemu. Podobnie, jak w przypadku kondensacji proces osuszania polega na zasysaniu powietrza z parą wodną do wnętrza urządzenia i odzyskiwaniu z niego wilgoci. Nie jest ona jednak skraplana, lecz absorbowana przez bardzo chłonny, higroskopijny materiał. Zazwyczaj jest nim żel silikonowy lub granulat (np. chlorek litu). Osuszanie ścian wewnętrznych tą metodą jest zalecane przy niewielkim zawilgoceniu.
 4. Nagrzanie pomieszczeń – to kolejna nieinwazyjna metoda osuszania, które polega na podniesieniu temperatury w pomieszczeniach i nagrzaniu samych ścian. W efekcie znajdująca się w nich wilgoć zmienia się w parę wodną i unosi w powietrzu. Jej odprowadzenie wymaga zastosowania sprawnej wentylacji lub wietrzenia pod warunkiem, że pozwalają na to warunki zewnętrzne. Do ogrzewania wnętrz wykorzystuje się profesjonalne nagrzewnice budowlane.
 5. Osuszanie podposadzkowe – to metoda, która pozwala nie tylko na osuszanie murów u podstawy, ale też na usuwanie ukrytej wilgoci zgromadzonej pod podłogą. Jest ona szczególnie zalecana po zalaniu mieszkania. Osuszanie domu tą metodą wymaga wykonania pomiarów poziomu wilgotności. Po wcześniejszym usunięciu cieczy za pomocą pomp ciśnieniowych pod posadzkę wtłacza się gorące i suche powietrze, które wymusza parowanie resztek wody.

Inwazyjne metody – iniekcja

Metody nieinwazyjne z pewnością są skuteczne w sytuacji, gdy poziom zawilgocenia budynku nie jest bardzo wysoki. Jak osuszyć mieszkanie wówczas, gdy wilgoć wniknie głęboko w strukturę murów? Wysoką skuteczność gwarantują metody inwazyjne, czyli iniekcje. Polegają one na wstrzyknięciu w strukturę ścian wybranego środka chemicznego, ogrzanego powietrza itp. w celu wymuszenia wyparowania wilgoci kapilarnej i stworzenia bariery, które chroni przez jej przedostawaniem się w inne partie muru. Najczęściej wykonywana jest iniekcja fundamentów. Wyróżnia się cztery odmiany metody:

 • iniekcja ciśnieniowa – polega na tworzeniu bariery dla wód kapilarnych podciąganych z zawilgoconego gruntu. W strukturę ściany wstrzykuje się mieszaninę wody, cementu portlandzkiego i aktywatora krzemionkowego. Osuszanie fundamentów metodą iniekcji należy do bardzo skutecznych,
 • iniekcja termiczna – również jest stosowana do izolacji wilgoci kapilarnej. Polega na wtłaczaniu gorącego powietrza, a po osuszeniu ściany – wypełnieniu otworów żywicami metylosilikonowymi. Jest to najszybsza metoda iniekcji,
 • iniekcja strukturalna – polega na wtłaczaniu pod ciśnieniem żywicy, która wypełnia puste przestrzenie w strukturze ściany, poprawiając jej parametry hydroizolacyjne,
 • iniekcja kurtynowa – polega na wstrzykiwaniu w strukturę ściany zmieszanego z wodą żelu akrylowego. Po spęcznieniu wypełnia on szczelnie wszystkie puste miejsca, tworząc kurtynę hydroizolacyjną.

Jak prawidłowo wysuszyć i odgrzybić mieszkanie?

Jeśli w Twoim domu czy mieszkaniu panuje wilgoć i zastanawiasz się, jak osuszyć ścianę wewnętrzną, skontaktuj się ze specjalistami, którzy przeprowadzą Cię przez ten proces profesjonalnie, z zastosowaniem odpowiednich skutecznych metod. Natomiast odgrzybianie ścian możesz przeprowadzić samodzielnie, stosując się do określonych zasad. Do tego celu niezbędny będzie specjalny preparat grzybobójczy, który kupisz w dowolnym sklepie z chemią budowlaną. Przeprowadź aplikację zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a o kilku godzinach dokładnie umyj i osusz ścianę. Pamiętaj, że żaden proces odgrzybiania nie będzie trwały, jeśli ściany pozostaną wilgotne.

Wykonywanie w murze przepony poziomej (metoda iniekcji)

Tak jak w przypadku systemu elektrofizycznego należy wykonać specjalistyczne badania muru aby określić jaki jest stopień wilgotności masowej muru w celu dobrania skutecznego preparatu iniekcyjnego. Technika wykonania polega na wykonaniu odwiertów poziomych w murze w celu wstrzyknięcia preparatu pod odpowiednim ciśnieniem. Aby iniekcja była skuteczna trzeba znać wilgotność masową muru ponieważ przy zbyt dużej wilgotności wykonana przepona nie będzie skuteczna. W takim przypadku trzeba mur podsuszyć.

Aby wykonać zabieg iniektowania należy wykonać rząd otworów w rozstawie 10-15cm na głębokość muru mniejszą o 8cm od jego całkowitej grubości. Przy iniekcji dwurzędowej otwory wykonujemy co 20 cm na mijankę i 8cm różnicy w wysokości między rzędami. Po wykonaniu otworów sprawdzamy ciśnienie w otworach czy nie ma wolnych przestrzeni. Jeżeli takie przestrzenie występują wówczas musimy je wypełnić specjalnym materiałem i powtórnie wiercimy otwory.

Jeżeli otwory mają już odpowiednią szczelność możemy przystąpić do wykonywania przepony poziomej ( iniekcji ). Podczas iniektowania śledzimy ciśnienie na manometrach pompy, to nam daje informacje o szczelności i często o pełnym nasyceniu otworu. Najczęściej do wykonywania przepon iniekcyjnych stosuje się krzemiany, siloksany, silikony i żele akrylowe.

W ofercie pojawiły się również kremy iniekcyjne, które czasami stosujemy w miejscach trudno dostępnych, gdzie niewygodne jest stosowanie pompy. Stosowanie kremów jest proste i wykonuje się je przeważnie pistoletami do tego przystosowanymi. Kremy występują w kartuszach jak i pojemnikach.

Osuszanie kondensacyjne po zalaniach

Osuszanie kondensacyjne proponowane przez naszą firmę polega na wstawieniu specjalistycznych urządzeń, które powodują odbiór nadmiaru wilgoci z powierzchniowej warstwy murów i tynków jak i powietrza. Osuszanie takie stosujemy najczęściej po zalaniach w wyniku pęknięcia rury lub po powodziach. Razem z osuszaczami kondensacyjnymi wstawiamy wentylatory o dużej sile nadmuchu żeby proces osuszania był krótszy.

Osuszacze kondensacyjne działają w szerokim zakresie temperatur od 0 do +40 oC, najkorzystniejszy zakres temperatur to +20- +25oC. Wydajność osuszania jest większa jeżeli wilgotność i temperatura są większe. Osuszacze działają najefektywniej w przedziale 30-90% wilgotności względnej. Osuszacze kondensacyjne mają automatyczne odszranianie, które gwarantuje sprawne działanie przy niskich temperaturach. Podczas procesu osuszania okna i drzwi powinny być zamknięte. W osuszaczu wilgotne powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na parownik, tam jest oziębiane i następuje kondensacja pary wodnej. Po zalaniu niezwykle istotna jest szybka reakcja aby zapobiec rozwojowi pleśni, puchnięciu tynków gipsowych, zawilgacaniu murów i tynków tradycyjnych.

Zalety osuszania kondensacyjnego:

 • skrócenie czasu osuszania,
 • nieuciążliwy proces osuszania,
 • ograniczenie kosztów remontu,
 • zabezpieczenie murów i drewna przed rozwinięciem się pleśni,
 • technologia nieinwazyjna.

Mechaniczne lub pneumatyczne wciskanie blach nierdzewnych

W tym przypadku do muru ceglanego o niskiej lub średniej wytrzymałości mechanicznej wprowadza się na tzw. zakładkę nierdzewną blachę falistą lub fałdową o falach lub fałdach biegnących prostopadle do lica muru, dzięki czemu zwiększa się wytrzymałość blach na wyboczenie. Blachy nierdzewne wprowadza się za pomocą specjalistycznych pras lub urządzeń o działaniu udarowym. Grubość blach wynosi najczęściej 2mm.

Wykonywanie tynków renowacyjnych

tynki renowacyjne nakłada się na zawilgocone i zasolone ściany w celu lepszej hydrofobowości i zmianie miejsca krystalizacji szkodliwych soli budowlanych.

Osuszanie murów systemem elektrofizycznym

Po wykonaniu badań murów stwierdzamy czy można zamontować system elektrofizyczny do osuszania murów. System ten ma za zadanie odwrócić podciąganie kapilarne wilgoci z gruntu  za pomocą emisji słabego zmiennego pola elektromagnetycznego. System ten działa tylko przy kapilarnym podciąganiu wilgoci w murze. Po zamontowaniu systemu zostaje zatrzymany transport wilgoci w murze i zaczyna  się proces osuszania i wysychania. Jest to system nieinwazyjny który nie ingeruje w strukturę muru i nie wpływa na jego statykę.

Osuszanie mikrofalami

Sposób mikrofalowy służy głównie do szybkiego osuszania fragmentów ścian oraz stropów i posadzek. System ten polega na wykorzystaniu zjawiska przetworzenia energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego na energię cieplną w środowisku wilgotnym. Suszenie następuje po powierzchni przegrody. Przy użyciu tej techniki można dowolnie ograniczyć osuszany obszar. Osuszanie tym sposobem może być skuteczne w murach grubości do 2,5m. Technice mikrofalowego suszenia przegród towarzyszy sterylizujące oddziaływanie energii pola elektromagnetycznego na życie biologiczne istniejące wewnątrz i wokół przegrody.

   Tel/fax/ 46/831 10 63
  poczta@suchemury.pl

Suche Mury
96–126 Godzianów
ul. Tadeusza Kościuszki 92
Tel: 468 31 10 63
Fax: 468 31 10 63
NIP: 8361639845
REGON: 750760894

Oceń artykuł!
[Liczba głósów: 6 Średnia ocen: 5]