Iniekcje budowlane w murach

Schemat wykonania iniekcji kurtynowejW celu odtworzenia izolacji poziomej i pionowej wykonujemy różnego rodzaju iniekcje.

Są to iniekcje:

  1. niskociśnieniowe
  2. wysokociśnieniowe

które dzielą się na:

  • przepony poziome
  • iniekcje strukturalne
  • iniekcje kurtynowe

Materiały które wykorzystujemy do iniekcji to krzemiany, siloksany, żele akrylowe, żele poliuretanowe.

Iniekcja niskociśnieniowa

Przy iniekcji niskociśnieniowej wykorzystuje się ciśnienie o wartości 0,3–1,5 MPa
Otwory wykonujemy średnio co 12cm. Jeżeli jest to iniekcja dwurzędowa to odległość pomiędzy rzędami wynosi 8-10 cm.

Iniekcja wysokociśnieniowa

Ten sposób uszczelniania dotyczy tylko murów o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej, gdyż podczas iniekcji jest wywierane duże ciśnienie, wynoszące 1,5- 10 MPa. Przeważnie stosowane jest ciśnienie 2–3 MPa.
W murach starych, z którymi mamy najczęściej do czynienia iniekcja wysokociśnieniowa może spowodować lokalne zniszczenie słabej zaprawy wapiennej lub cegły.
Schemat wykonania iniekcji strukturalnej

Iniekcja strukturalna

Iniekcje strukturalne wykonywane są zawsze w strukturę muru i poprzez wysycenie powodują jego uszczelnienie. Do tego typu uszczelnień stosuje się najczęściej żele akrylowe jak również preparaty na bazie mikroemulsji silikonowych, preparaty na bazie krzemianów.
Materiały na bazie mikroemulsji silikonowych oraz na bazie krzemianów wymagają analogicznych czynności przygotowawczych, jak przy wykonywaniu przepony poziomej. Uszczelnienie strukturalne przeprowadza się tylko metodą niskociśnieniową.

Iniekcja kurtynowa

Iniekcja polega na wywierceniu w przegrodach na wylot siatki otworów i wprowadzeniu pod ciśnieniem (nieprzekraczającym 10 bar) w otaczający grunt preparatu, który wytworzy powłokę uszczelniającą na styku przegrody i gruntu. Stosować tu można tylko materiały, które nie mają negatywnego wpływu na wody gruntowe.
Najczęściej stosowanymi materiałami są żele akrylowe jak również żele poliuretanowe.

Suche Mury
96–126 Godzianów
ul. Tadeusza Kościuszki 92
Tel: 468 31 10 63
Fax: 468 31 10 63
NIP: 8361639845
REGON: 750760894