Ekspertyzy Budowlane i Mykologiczne

Walka z niechcianymi lokatorami, osłabiającymi drewniane konstrukcje lub zagrzybioną powierzchnią to zajęcie uciążliwe i wymagające. Aby działać efektywnie, należy zawsze poznać realny wymiar problemu. Ekspertyzy mykologiczne pozwalają na określenie rozmiaru strat spowodowanych przez działalność szkodników drewna, grzyby i pleśń.

Wykonywane przez naszą firmę ekspertyzy budowlane mają na celu rozpoznanie stanu obiektu lub jego części oraz identyfikację wad w nim występujących. Stwierdzenie defektów wymaga z kolei poznania ich przyczyny.

Należy ustalić przyczyny powstawania uszkodzeń i wad, dokonać analiz sprawdzających:
 • obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
 • obliczeń cieplno-wilgotnościowych
 • badań wilgotnościowych murów i drewna
 • badań chemicznych zasolenia murów
 • badań mykologicznych
 • badań endoskopowych
 • warunków gruntowo-wodnych
 • niezbędnych odkrywek
 • oględzin wewnętrznych elementów budynku
 • oględzin zewnętrznych elementów budynku

Podczas diagnostyki mykologicznej należy ocenić wpływ czynników negatywnych na trwałość obiektu.

Ekspertyzy mykologiczno-budowlane zalicza się do jednych z bardziej złożonych, ponieważ przy ich opracowaniu potrzebna jest wiedza z zakresu budownictwa, mikrobiologii, biologii, chemii oraz fizyki. Jeżeli ekspertyzę mykologiczną wykonujemy w obiekcie zabytkowym, konieczna ponadto jest wiedza z dziedziny konserwatorstwa i zabytkoznawstwa architektury.

W każdej ekspertyzie mykologicznej należy uwzględniać nowe rozwiązania technologiczne, takie jak szczelna stolarka okienna i drzwiowa czy znajomość rynku chemii budowlanej.

Gdy w budynku pojawia się korozja biologiczna, powstają niekorzystne zmiany we właściwościach poszczególnych elementów. Dlatego też przy opracowywaniu ekspertyz należy przestrzegać zasad logiki, przekładających się na zależności przyczynowo-skutkowe.

Precyzyjne określenie zakresu prac wymaga poprzedzającej je, szczegółowej analizy wszystkich elementów przeprowadzonej ekspertyzy mykologicznej.

W każdym przypadku merytoryczną podstawę opracowania stanowią:

 • wizja lokalna, badania, pomiary, szkice, wywiady z użytkownikiem, dokumentacja fotograficzna
 • rysunki techniczne
 • istniejąca dokumentacja
 • literatura

W przypadku stwierdzenia defektów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, należy je udokumentować w formie opisowej i graficznej.

Niedopuszczalna jest identyfikacja gatunku grzybów pleśniowych makroskopowo. Należy jasno określić podatność miejsca na rozprzestrzenianie się korozji biologicznej oraz dokonać metodycznej oceny, które czynniki wpłynęły na wystąpienie sprzyjających warunków dla jej rozwoju.

Ustalenie przyczyn wystąpienia korozji biologicznej jest niezbędne przed rozpoczęciem prac remontowych.

Naszym priorytetem jest realizacja zleconych usług z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Sięgamy po nowoczesne rozwiązania oraz sprzęt pozwalający na rzetelną ocenę stanu przestrzeni w krótkim czasie.

Nasi doradcy udzielą Państwu wyczerpujących informacji na temat przeprowadzania ekspertyz budowlanych oraz innych usług, zachęcamy więc do kontaktu telefonicznego.

Przeglądy techniczne

Przeprowadzamy również przeglądy techniczne w zakresie:

 • osuszania budynków
 • wymiany izolacji poziomych i pionowych
 • odwadniania budynków
 • odgrzybiania i impregnacji
 • wzmacniania porażonych konstrukcji
 • przeglądy okresowe budynków

Ponadto, świadczymy też nadzory inwestorskie budynków w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Ekspertyzy mykologiczno-budowlane
Przeprowadzamy ekspertyzy
 • budownictwa ogólnego
 • budownictwa rolniczego
 • budownictwa przemysłowego
 • zabytkowej architektury
 • budownictwa sakralnego

Suche Mury
96–126 Godzianów
ul. Tadeusza Kościuszki 92
Tel: 468 31 10 63
Fax: 468 31 10 63
NIP: 8361639845
REGON: 750760894