Ekspertyzy Budowlane i Mykologiczne

Wilgoć, materiały budowlane niskiej jakości, zaniedbanie lub brak należytej konserwacji – te czynniki powodują biokorozję, czyli proces niszczenia materiałów przez organizmy żywe – w głównej mierze grzyby, bakterie lub owady. Postępujący rozkład pozornie trwałych materiałów stanowi zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz mienia.

Ekspertyza mykologiczna

Ekspertyza mykologiczna musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę – mykologa. Dzięki ekspertyzie mykologicznej można ocenić poziom zagrożenia, zdiagnozować przyczynę oraz opracować plan naprawczy w postaci wyeliminowania czynnika powodującego niszczenie materiałów, jak również zminimalizowanie lub usunięcie szkód. Ekspertyzy mykologiczne są również konieczne przed rozpoczęciem prac renowacyjnych.

Co to jest ekspertyza mykologiczna?

Jest to wieloetapowy proces rozpoznania zagrożenia, jakiemu poddane są obiekty i materiały, które poddane zostały szkodliwemu działaniu żywych organizmów. Ekspertyza mykologiczna umożliwia określenie, jaki typ organizmów powoduje niszczenie obiektów – m. in. grzyby lub owady. Postawienie diagnozy pozwala na dobranie odpowiednich metod i środków służących rozwiązaniu problemu.

Co obejmuje ekspertyza mykologiczna?

Ekspertyza mykologiczna – z racji swojego przeznaczenia – obejmuje szerokie spektrum badań wykonywanych za pomocą nowoczesnych sprzętów i technologii. Etapy ekspertyzy mykologicznej to:

· Wstępne badanie obiektu wraz ze szczegółowym określeniem jego stanu, sprawdzenia materiałów, pomiarami warunków otoczenia, a także weryfikacją zagrożeń, jakie oddziałują na obiekt;
· Precyzyjne pomiary wilgotności – samego budynku oraz poszczególnych materiałów;
· Pomiary temperatury panującej w poszczególnych częściach obiektu;
· Diagnostyka pod kątem zagrożeń oraz przyczyn ich wystąpienia;
· Stworzenie szczegółowej dokumentacji zawierającej opis zagrożenia – wygląd, obszar występowania, źródło pożywienia organizmów powodujących zniszczenie, a także inne istotne kwestie;
· Materiały wizualne – zdjęcia oraz nagrania obiektu i zagrożenia; · Rysunki techniczne i plany obrazujące miejsca dotknięte zagrożeniem oraz wymagające naprawy lub renowacji.

Co to jest opinia mykologiczna?

Opinia mykologiczna to następny etap w procesie renowacji/naprawy obiektu. Opinia jest sporządzana na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy i zawiera przede wszystkim informacje na temat stanu badanego obiektu oraz rekomendacje mające na celu wyeliminowanie zagrożenia. Jest to istotny element, ponieważ metody postępowania są dostosowane do konkretnych rodzajów zagrożeń – sama ekspertyza nie wystarczy do podjęcia odpowiednich działań.

Co to jest porada mykologiczna?

Porada mykologiczna to komplet informacji przedstawionych przez specjalistę od zagrożeń biologicznych. Informacje te stanowią pakiet zaleceń, które pomagają oszacować rodzaj zagrożenia oraz wdrożyć skuteczne sposoby na jego wyeliminowanie. Wcześnie otrzymane wskazówki mogą uchronić od utraty zdrowia lub życia – mikroorganizmy często wywołują złe samopoczucie, alergie, a także choroby (nawet nowotwory).

Co obejmują badania mykologiczne?

Badania mykologiczne to działania prowadzone w terenie oraz wykonywane w warunkach laboratoryjnych. Badania mają na celu zidentyfikowanie zagrożenia oraz dogłębną analizę stanu obiektu, jak również i mających z nim styczność ludzi.

Główne czynności prowadzone podczas badań to:

· Analiza stopnia zagrożenia oraz jego rodzaju; · Mikroskopowa analiza próbek w celu klasyfikacji zagrożenia;
· Analiza materiałów z obiektu pod kątem podatności na zagrożenie; · Analiza próbek pobranych od osób przebywających w obiekcie;
· Pomiary wilgotności, temperatury oraz jakości powietrza w obiekcie;
· Pomiary wilgotności, temperatury, a także jakości powietrza w obszarze wokół obiektu (np. w okolicy oczyszczalni ścieków, ubojni zwierząt i innych szczególnie narażonych na skażenie mikrobiologiczne); · Analiza żywności, która mogła zostać skażona.

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana to o wiele więcej niż sprawdzenie stanu technicznego. To opracowanie przedstawiające stan danego obiektu na podstawie szeregu badań i obliczeń, mianowicie:

· Oględziny oraz obliczenia techniczne elementów konstrukcyjnych;
· Opis stanu technicznego;
· Wyliczenia dotyczące poszczególnych elementów (stropy, ściany, elewacje, itp.);
· Opinia techniczna na podstawie oględzin, obliczeń oraz dokumentację projektową;
· Rekomendacje służące wyeliminowaniu wad / usterek.

Większość usterek lub wad stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających lub mieszkających w obiekcie, dlatego warto po ekspertyzę budowlaną udać się do rzetelnego i wykwalifikowanego specjalisty.

Ekspertyzy mykologiczno-budowlane

Ekspertyza mykologiczno-budowlana to usługa łącząca analizę zagrożenia mikrobiologicznego oraz weryfikację stanu technicznego budynku oraz zgodność jego wykonania z projektem.

Walka z niechcianymi lokatorami, osłabiającymi drewniane konstrukcje lub zagrzybioną powierzchnią to zajęcie uciążliwe i wymagające. Aby działać efektywnie, należy zawsze poznać realny wymiar problemu. Ekspertyzy mykologiczne pozwalają na określenie rozmiaru strat spowodowanych przez działalność szkodników drewna, grzyby i pleśń.

Wykonywane przez naszą firmę ekspertyzy budowlane mają na celu rozpoznanie stanu obiektu lub jego części oraz identyfikację wad w nim występujących. Stwierdzenie defektów wymaga z kolei poznania ich przyczyny.

Należy ustalić przyczyny powstawania uszkodzeń i wad, dokonać analiz sprawdzających:
 • obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
 • obliczeń cieplno-wilgotnościowych
 • badań wilgotnościowych murów i drewna
 • badań chemicznych zasolenia murów
 • badań mykologicznych
 • badań endoskopowych
 • warunków gruntowo-wodnych
 • niezbędnych odkrywek
 • oględzin wewnętrznych elementów budynku
 • oględzin zewnętrznych elementów budynku

Podczas diagnostyki mykologicznej należy ocenić wpływ czynników negatywnych na trwałość obiektu.

Ekspertyzy mykologiczno-budowlane zalicza się do jednych z bardziej złożonych, ponieważ przy ich opracowaniu potrzebna jest wiedza z zakresu budownictwa, mikrobiologii, biologii, chemii oraz fizyki. Jeżeli ekspertyzę mykologiczną wykonujemy w obiekcie zabytkowym, konieczna ponadto jest wiedza z dziedziny konserwatorstwa i zabytkoznawstwa architektury.

W każdej ekspertyzie mykologicznej należy uwzględniać nowe rozwiązania technologiczne, takie jak szczelna stolarka okienna i drzwiowa czy znajomość rynku chemii budowlanej.

Gdy w budynku pojawia się korozja biologiczna, powstają niekorzystne zmiany we właściwościach poszczególnych elementów. Dlatego też przy opracowywaniu ekspertyz należy przestrzegać zasad logiki, przekładających się na zależności przyczynowo-skutkowe.

Precyzyjne określenie zakresu prac wymaga poprzedzającej je, szczegółowej analizy wszystkich elementów przeprowadzonej ekspertyzy mykologicznej.

W każdym przypadku merytoryczną podstawę opracowania stanowią:

 • wizja lokalna, badania, pomiary, szkice, wywiady z użytkownikiem, dokumentacja fotograficzna
 • rysunki techniczne
 • istniejąca dokumentacja
 • literatura

W przypadku stwierdzenia defektów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, należy je udokumentować w formie opisowej i graficznej.

Niedopuszczalna jest identyfikacja gatunku grzybów pleśniowych makroskopowo. Należy jasno określić podatność miejsca na rozprzestrzenianie się korozji biologicznej oraz dokonać metodycznej oceny, które czynniki wpłynęły na wystąpienie sprzyjających warunków dla jej rozwoju.

Ustalenie przyczyn wystąpienia korozji biologicznej jest niezbędne przed rozpoczęciem prac remontowych.

Naszym priorytetem jest realizacja zleconych usług z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Sięgamy po nowoczesne rozwiązania oraz sprzęt pozwalający na rzetelną ocenę stanu przestrzeni w krótkim czasie.

Nasi doradcy udzielą Państwu wyczerpujących informacji na temat przeprowadzania ekspertyz budowlanych oraz innych usług, zachęcamy więc do kontaktu telefonicznego.

Przeglądy techniczne

Przeprowadzamy również przeglądy techniczne w zakresie:

 • osuszania budynków
 • wymiany izolacji poziomych i pionowych
 • odwadniania budynków
 • odgrzybiania i impregnacji
 • wzmacniania porażonych konstrukcji
 • przeglądy okresowe budynków

Ponadto, świadczymy też nadzory inwestorskie budynków w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Ekspertyzy mykologiczno-budowlane
Przeprowadzamy ekspertyzy
 • budownictwa ogólnego
 • budownictwa rolniczego
 • budownictwa przemysłowego
 • zabytkowej architektury
 • budownictwa sakralnego

Suche Mury
96–126 Godzianów
ul. Tadeusza Kościuszki 92
Tel: 468 31 10 63
Fax: 468 31 10 63
NIP: 8361639845
REGON: 750760894

Oceń artykuł!
[Liczba głósów: 3 Średnia ocen: 5]