Izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów zabezpiecza budynek przed zawilgoceniem i w konsekwencji przed rozwojem mikroorganizmów na powierzchni ścian fundamentowych. Chroni także przed nadmiernymi stratami ciepła. Niezbędny jest wybór odpowiedniego systemu hydroizolacyjnego i właściwie przeprowadzony proces izolacji fundamentów.

Jak woda działa na fundamenty?

Niewłaściwa hydroizolacja sprawia, że woda dostaje się do ścian fundamentów. Stałe zawilgocenie powoduje korozję, kruszenie i niszczenie. Przyczyną są sole zawarte w wodzie oraz cykle zamarzania i odmarzania mokrych fundamentów zimą.

Następuje także znaczne obniżenie termoizolacyjności ścian, przez co rosną koszty ogrzewania budynku. Nadmierna wilgoć początkowo powoduje łuszczenie się farby, a następnie dochodzi do rozwoju szkodliwych dla zdrowia pleśni i innych form korozji biologicznej.

Co istotne, źle zaizolowane fundamenty powodują zawilgocenie nawet do wysokości jednej kondygnacji. W wyniku zjawiska podciągania kapilarnego, woda poprzez pory w materiałach budowlanych przenosi się w górę ścian.

Prawidłowa izolacja i zabezpieczenie fundamentów to bardzo ważny element budowy budynku, którego celem jest zapobieganie przenikaniu wilgoci i wody.

 

Rodzaje izolacji fundamentów

Hydroizolacja fundamentów wymaga wykonania 2 rodzajów izolacji: poziomej (ławy fundamentowe) oraz pionowej (ściany fundamentowe). Jest to niezmiernie ważne w procesie zabezpieczania przed wilgocią.

Izolacja pozioma

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej ma na celu zabezpieczenie budynku przed zjawiskiem kapilarnym. Dzięki temu, nawet jeżeli dojdzie do zawilgocenia fundamentów, woda nie zostanie podciągnięta wyżej.

Izolację poziomą umieszcza się między ławą a ścianą fundamentową oraz na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku.

Izolacja pionowa

Zadaniem pionowej izolacji ścian fundamentowych jest zapobieganie wnikaniu wilgoci, wody opadowej lub gruntowej, a także ochrona przed ich naporem. W tym celu zabezpiecza się pionową część konstrukcji fundamentów. Izolacja powinna szczelnie przylegać na całej powierzchni.

Typy izolacji ścian fundamentowych

Rodzaj izolacji budynków wybiera się w zależności od warunków gruntowych i wodnych. Stosowane systemy to: lekka izolacja przeciwwilgociowa oraz średnia i ciężka izolacja przeciwwodna.

Lekka izolacja przeciwwilgociowa

Lekka izolacja przeciwwilgociowa zabezpiecza fundamenty przed wodą opadową i naturalną wilgocią gruntu. Stosuje się ją w przypadku gruntów łatwo przepuszczalnych (np. piaski i żwiry), gdzie wody gruntowe nie dochodzą do poziomu posadowienia fundamentów i znajdują się wyraźnie poniżej (przynajmniej metr).

Średnia izolacja przeciwwodna

Średnia izolacja przeciwwodna chroni przed wodą opadową, przesączającą się w kierunku ścian fundamentowych. Stosuje się ją w przypadku gruntu o słabej przepuszczalności (np. gliniaste) oraz w miejscach, gdzie gdzie poziom wód gruntowych ulega okresowym wahaniom.

Ciężka izolacja przeciwwodna

Ciężką izolację przeciwwodną stosuje się w celu zabezpieczenia budynku przed wodą naporową, która wywiera stałe ciśnienie hydrostatyczne. Z tego powodu ważna jest szczelność oraz wysoka wytrzymałość mechaniczna.

Hydroizolacja fundamentów krok po kroku

Wybór właściwego typu hydroizolacji zależy od warunków wodno-gruntowych, które decydują również o układzie i grubości warstwy izolacji. Z kolei rodzaj budynku (z podpiwniczeniem czy bez) nieznacznie wpływa na rodzaj wykonywanych prac.

Ogólny schemat prac przy hydroizolacji fundamentów wygląda następująco.
1. Przygotowanie fundamentu
Fundament przed położeniem warstw ochronnych musi być stabilny i czysty (brak zabrudzeń różnego typu: oleje, tłuszcz, luźne zanieczyszczenia). Zabrudzenia mogą pogorszyć przyczepność materiałów izolacyjnych. Z kolei ściana fundamentowa musi być równa i pozbawiona ubytków czy spękań. Wszelkie uszkodzenia należy wypełnić, a krawędzie sfazować.

2. Izolacja pozioma fundamentów
Zwykle izolację poziomą wykonuje się z hydroizolacji mineralnej (2 warstwy), która skutecznie zabezpiecza beton przed kapilarnym podciąganiem wody oraz poprawia przyczepność pomiędzy fundamentem a ścianą.

3. Gruntowanie ściany fundamentowej
Na czystą ścianę fundamentową nakłada się roztwór gruntujący, który poprawia przyleganie materiału izolującego. Możliwe jest nanoszenie ręczne bądź natryskowe. Ważne jest przestrzeganie zaleceń producenta, które znajdują się na opakowaniu produktu.

4. Izolacja bitumiczna
Ten etap prac polega na nakładaniu masy lub emulsji bitumicznej o wysokiej skuteczności hydroizolacji (przynajmniej 2 warstwy). W przypadku wykonywania izolacji średniej lub ciężkiej przeciwwodnej konieczne jest zatopienie wkładki zbrojącej w pierwszej warstwie.

5. Ocieplanie płytami styropianowymi
Zastosowanie styropianu o odpowiednich parametrach technicznych ma na celu ocieplenie fundamentów, jak również ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Warstwa wykończeniowa
Warstwę wykończeniową stanowią warstwy posadzkowe.

Prawidłowe wykonanie hydroizolacji fundamentów jest kluczowe, ponieważ popełnione podczas prac błędy są w praktyce trudne do naprawienia i powodują poważne konsekwencje dla całego budynku.

Aby izolacja była szczelna musi być wykonane uszczelnienie poziome i pionowe. Uszczelnienie musi być ciągłe na całej powierzchni izolowanej żeby wykluczyć przedostawanie się wilgoci do murów i posadzek. Dobrze tego typu izolacje wykonywać gotowymi materiałami renomowanych producentów. Gotowe płynne materiały izolacyjne zapewniają bardzo dobrą szczelność i skuteczność. Należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta materiału do izolacji, czyli rygoru technologicznego.

Polecamy gotowe materiały o płynnej konsystencji ponieważ unikamy połączeń jak to bywa w rolowanych materiałach izolacyjnych. Ważne jest to szczególnie w narożnikach, pamiętać należy również o wklejeniu specjalnej taśmy narożnikowej. Przecieki w miejscach łączeń powodują, że wilgoć przedostaje się ponad izolację i wnika w konstrukcje ścian i posadzek. Objawia się to łuszczeniem farby, odpadaniem części tynku i w niektórych przypadkach rozwojem pleśni, szczególnie na powłokach gipsowych.

Izolacja fundamentów musi tworzyć szczelną wannę, której zadaniem będzie chronić cały obiekt przed wpływem wody i wilgoci.

Po wykonaniu szczelnych izolacji wodochronnych należy również wykonać izolacje termiczną ścian fundamentowych aby nie dopuścić do przemarzania ścian i kondensacji pary wodnej na wewnętrznej stronie przegrody budowlanej. Do takiej izolacji dobrze jest używać płyt XPS, przykleja się je często tym samym materiałem którym wykonujemy izolację pionowe.

Tak więc jest to wygodne i proste w zastosowaniu. Po wykonaniu ocieplania płytami XPS można na nie również nałożyć warstwę powłoki izolacyjnej lub zaizolować tylko miejsca łączeń płyt. Przy takim rozwiązaniu nie ma potrzeby zakładania folii kubełkowej, która wystając ponad grunt często psuje estetykę całości budynku.

 

Suche Mury
96–126 Godzianów
ul. Tadeusza Kościuszki 92
Tel: 468 31 10 63
Fax: 468 31 10 63
NIP: 8361639845
REGON: 750760894

Oceń artykuł!
[Liczba głósów: 1 Średnia ocen: 5]