Odgrzybianie murów

Rozwój grzybów i pleśni w budynkach zarówno starych, jak i tych nowo wybudowanych – w nim coraz częściej upatruje się przyczyn zwiększonych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego oraz problemów zdrowotnych. Obecnie nikt już nie ma wątpliwości, że niszczący wpływ czynników biologicznych na drewno i inne materiały, mogące stanowić pożywkę dla organizmów niepożądanych, prowadzi do technicznej degradacji budynku. Bezsprzecznie wpływa też na pogorszenie warunków zdrowotnych w pomieszczeniach, w których przecież przebywają ludzie. Tym samym, działania mające na celu odgrzybianie murów i zachowanie ich trwałości na lata stają się priorytetowe.

Pod pojęciem zagrzybienia budynku kryje się całkowite lub częściowe niszczenie konstrukcji, powierzchni lub elementów, będące wynikiem działalności żywych organizmów. Choć dawniej uznawano, że atakują one jedynie drewno, obecnie wiadomo, że równie często uszkadzają materiały celulozowe, izolacyjne, a i to nie wszystko. Wystarczy odrobina pożywki, by rozpoczęły dynamiczny rozrost na słabo zaizolowane płaszczyzny murowane i zaprawy. Zdolność do rozwoju na podłożu nieorganicznym sprawia, że grzyb stanowi jedno z poważnych zagrożeń dla obiektów budowlanych.

Diagnostyka stanu budynków pod kątem sprawdzenia konieczności oczyszczania murów z zarodników i rozwiniętych organizmów, jest jednym z elementów profilaktyki mykologicznej. To ona umożliwia ograniczenie strat i zahamowanie postępujących procesów destrukcyjnych. Ustalenie źródła infekcji to zadanie wymagające, dlatego zaleca się dokładną inwentaryzację zniszczeń oraz skrupulatne oględziny pozostałych przestrzeni, również w skali mikro.

Proces efektywnego odgrzybiania murów wymaga zatem sporządzenia ekspertyzy mykologicznej lub bardziej złożonej, mykologiczno-budowlanej. Zawsze jednak zakres prac zależy od stanu porażenia obiektu. Przeprowadzenie likwidacji szkodliwych organizmów oraz impregnacji powierzchni we wczesnym stadium nie pociąga za sobą znacznych kosztów, a odratowane mury mogą nadal pełnić swoje funkcje.

Prace odgrzybieniowe

 • Remont odgrzybieniowy kapitalny
 • Remont odgrzybieniowy częściowy
 • Zabiegi doraźne (tymczasowe)
 • Rozbiórka obiektu (całkowita lub częściowa)

Do odgrzybienia murów stosujemy następujące metody

 • Metoda smarowania
 • Metoda opryskiwania
 • Kąpiele
 • Metoda suchego odgrzybiania
 • Metoda nawiercania otworów
 • Metoda gazowania
 • Metoda nagrzewania gorącym powietrzem

Po wykonaniu prac odgrzybieniowych przeprowadzana jest okresowa kontrola prac

Suche Mury
96–126 Godzianów
ul. Tadeusza Kościuszki 92
Tel: 468 31 10 63
Fax: 468 31 10 63
NIP: 8361639845
REGON: 750760894