Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług. Oferujemy nowoczesny system elektrofizyczny do osuszania murów. System nie wymaga żadnych prac budowlanych. Można go montować o każdej porze roku. Stosujemy nowoczesne i sprawdzone metody, pozwalające na uzyskanie doskonałych rezultatów.

 • Osuszanie murów systemem elektrofizycznym

Po wykonaniu badań murów stwierdzamy czy można zamontować system elektrofizyczny do osuszania murów. System ten ma za zadanie odwrócić podciąganie kapilarne wilgoci z gruntu  za pomocą emisji słabego zmiennego pola elektromagnetycznego. System ten działa tylko przy kapilarnym podciąganiu wilgoci w murze. Po zamontowaniu systemu zostaje zatrzymany transport wilgoci w murze i zaczyna  się proces osuszania i wysychania. Jest to system nieinwazyjny który nie ingeruje w strukturę muru i nie wpływa na jego statykę.


 

 • Wykonywanie w murze przepony poziomej (metoda iniekcji)

Tak jak w przypadku systemu elektrofizycznego należy wykonać specjalistyczne badania muru aby określić jaki jest stopień wilgotności masowej muru w celu dobrania skutecznego preparatu iniekcyjnego. Technika wykonania polega na wykonaniu odwiertów poziomych w murze w celu wstrzyknięcia preparatu pod odpowiednim ciśnieniem. Aby iniekcja była skuteczna trzeba znać wilgotność masową muru ponieważ przy zbyt dużej wilgotności wykonana przepona nie będzie skuteczna. W takim przypadku trzeba mur podsuszyć.

Aby wykonać zabieg iniektowania należy wykonać rząd otworów w rozstawie 10-15cm na głębokość muru mniejszą o 8cm od jego całkowitej grubości. Przy iniekcji dwurzędowej otwory wykonujemy co 20 cm na mijankę i 8cm różnicy w wysokości między rzędami. Po wykonaniu otworów sprawdzamy ciśnienie w otworach czy nie ma wolnych przestrzeni. Jeżeli takie przestrzenie występują wówczas musimy je wypełnić specjalnym materiałem i powtórnie wiercimy otwory.

Jeżeli otwory mają już odpowiednią szczelność możemy przystąpić do wykonywania przepony poziomej ( iniekcji ). Podczas iniektowania śledzimy ciśnienie na manometrach pompy, to nam daje informacje o szczelności i często o pełnym nasyceniu otworu. Najczęściej do wykonywania przepon iniekcyjnych stosuje się krzemiany, siloksany, silikony i żele akrylowe.

W ofercie pojawiły się również kremy iniekcyjne, które czasami stosujemy w miejscach trudno dostępnych, gdzie niewygodne jest stosowanie pompy. Stosowanie kremów jest proste i wykonuje się je przeważnie pistoletami do tego przystosowanymi. Kremy występują w kartuszach jak i pojemnikach.


 

 • Osuszanie kondensacyjne po zalaniach

Osuszanie kondensacyjne proponowane przez naszą firmę polega na wstawieniu specjalistycznych urządzeń, które powodują odbiór nadmiaru wilgoci z powierzchniowej warstwy murów i tynków jak i powietrza. Osuszanie takie stosujemy najczęściej po zalaniach w wyniku pęknięcia rury lub po powodziach. Razem z osuszaczami kondensacyjnymi wstawiamy wentylatory o dużej sile nadmuchu żeby proces osuszania był krótszy.

Osuszacze kondensacyjne działają w szerokim zakresie temperatur od 0 do +40 oC, najkorzystniejszy zakres temperatur to +20- +25oC. Wydajność osuszania jest większa jeżeli wilgotność i temperatura są większe. Osuszacze działają najefektywniej w przedziale 30-90% wilgotności względnej. Osuszacze kondensacyjne mają automatyczne odszranianie, które gwarantuje sprawne działanie przy niskich temperaturach. Podczas procesu osuszania okna i drzwi powinny być zamknięte. W osuszaczu wilgotne powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na parownik, tam jest oziębiane i następuje kondensacja pary wodnej. Po zalaniu niezwykle istotna jest szybka reakcja aby zapobiec rozwojowi pleśni, puchnięciu tynków gipsowych, zawilgacaniu murów i tynków tradycyjnych.

Zalety osuszania kondensacyjnego:

 • skrócenie czasu osuszania,
 • nieuciążliwy proces osuszania,
 • ograniczenie kosztów remontu,
 • zabezpieczenie murów i drewna przed rozwinięciem się pleśni,
 • technologia nieinwazyjna.

 

 • Osuszanie mikrofalami

Sposób mikrofalowy służy głównie do szybkiego osuszania fragmentów ścian oraz stropów i posadzek. System ten polega na wykorzystaniu zjawiska przetworzenia energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego na energię cieplną w środowisku wilgotnym. Suszenie następuje po powierzchni przegrody. Przy użyciu tej techniki można dowolnie ograniczyć osuszany obszar. Osuszanie tym sposobem może być skuteczne w murach grubości do 2,5m. Technice mikrofalowego suszenia przegród towarzyszy sterylizujące oddziaływanie energii pola elektromagnetycznego na życie biologiczne istniejące wewnątrz i wokół przegrody.


 

 • Mechaniczne lub pneumatyczne wciskanie blach nierdzewnych

W tym przypadku do muru ceglanego o niskiej lub średniej wytrzymałości mechanicznej wprowadza się na tzw. zakładkę nierdzewną blachę falistą lub fałdową o falach lub fałdach biegnących prostopadle do lica muru, dzięki czemu zwiększa się wytrzymałość blach na wyboczenie. Blachy nierdzewne wprowadza się za pomocą specjalistycznych pras lub urządzeń o działaniu udarowym. Grubość blach wynosi najczęściej 2mm.


 

 • Wykonywanie tynków renowacyjnych

tynki renowacyjne nakłada się na zawilgocone i zasolone ściany w celu lepszej hydrofobowości i zmianie miejsca krystalizacji szkodliwych soli budowlanych.

Oceń artykuł!
[Liczba głósów: 0 Średnia ocen: 0]