Trwają pracę nad nową stroną suchemury.pl. Wróć do nas wkrótce :)

Wykonujemy ekspertyzy mykologiczno-budowlane, osuszanie murów, remonty obiektów zabytkowych. Kontakt: tel. 601-692-248

30%